Oferta

Aktualna oferta przedszkola

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:  od 6.00 do 17.00  oddziały ranne

Liczba pracowników  pedagogicznych – 7 pełnozatrudnionych,  2 niepełnozatrudnionych

Liczba pracowników  administracyjno – obsługowych – 8

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Prowadzone  nieodpłatnie:

  • Katecheza dla dzieci 5-6 letnich
  • Kółka  rozwijające zainteresowania dzieci

W naszej   ofercie  także:

  • Systematyczna obserwacja i diagnoza  umiejętności dzieci
  • Badanie  losów  absolwentów przedszkola (ankieta)
  • Eksponowanie prac dzieci dla rodziców
  • Popularyzowanie  zdolności i umiejętności naszych wychowanków poprzez udział w różnego rodzaju  konkursach ,zawodach, przeglądach o zasięgu miejskim ,ogólnopolskim, a także poprzez  organizację wystaw prac plastycznych.
  • Wysoki poziom umiejętności dzieci  w zakresie  GOTOWOŚCI  SZKOLNEJ