Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo i kochane Dzieci

Zapraszamy dzieci z naszego przedszkola do wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez naszą placówkę pod hasłem “Obrazkowy Dekalog Małego Ekologa Zabrzanina“. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez:

  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
  • wtórne wykorzystywanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
  • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie,
  • upowszechnienie inicjatyw twórczych.

Dokumenty związane z konkursem: